Global Security / Våra tjänster / Säkerhet
Om oss Tjänster Kontakta oss

Säkerhet


Event Security

Vi erbjuder kompletta helhetslösningar i säkerhet och produktion för event. För att kunna minimera riskerna som finns på plats, som hot, störningar och angrepp utför vi riskbedömningar för att kunna få en överblick över vilka säkerhetsbehov och krav som måste uppfyllas. Man skall som kund alltid kunna se och förstå behoven efter att vår lösning är presenterad. Vi bedömer ett event/projekt/mässa med ett FÖRE – UNDER – EFTER perspektiv.

Vi tar hand om allt skydd i form av bevakning, allmänordning, transport och kontroll av bagage till välkomnande av gäster. Vi är alltså delaktiga i planering, utförande, utvärdering och uppföljning för ett tryggare och säkrare event.

Vi kan även skapa ett helt event från början till slut. Från produktionsstart till avslut. Vi arbetar genom tre viktiga hörnstenar Security – Production – Medic. Med dessa hörnstenar i en total eventplanering skapar vi både ett tryggt och säkert event men samtidigt ekonomiskt och smart.

Hotel och Konferenssäkerhet


Fysiskt och personligt skydd

Vad som är viktigt i en hotell- och konferensmiljö är att man som säkerhetspersonal skall ha kontroll på både det fysiska och personliga skyddet. I våra rapporter för vilken tjänst som utförs kan man spåra och se vartriskerna finns samt hur man behöver arbeta för att kunna bli en så trygg och säker anläggning som möjligt. Vår personal har utmärkt kunskap i denna hantering vilket gör oss till en trygg partner.

Restaurang och bar

I hotell och mötesmiljön ingår det ofta restaurang och barverksamhet. Dessa är lika viktigt att kunna kontrollera och se behoven av rättsäkerhetsnivå. Det kan innebära olika krav på bemannande tjänster eller bara visuell tillsyn. Vi skapar en komplett och trygg miljö både ur ett säkerhetsperspektiv men också ur ett ekonomiskt perspektiv.

Hotell och mötessäkerhet

Global Security's spetskompetens är hotell och mötessäkerhet och vi vet att olika typer av hotell och mötesplatser kräver olika nivåer av säkerhet. Vi erbjuder yrkeskunnig, utbildad personal i brand och sjukvård med goda kunskaper i gästhantering. Och vi erbjuder även bevakning, utbildning, konsultation, garderobsbemanning och transport av viktig person.

Målet är att det alltid ska kännas tryggt för en gäst som vistas på hotellet eller en grupp som är på konferens. Vi har mångårig erfarenhet av hotell och mötessäkerhet, och tillsammans med våra samarbetspartners kan vi leverera ett omfattande skydd för just din anläggning.