Global Security / Våra tjänster / Kontroller
Om oss Tjänster Kontakta oss

Kontroller


I olika typer av verksamhet så krävs det olika former av kontroller. Både de som är civila och de som är uniformerade. I våra kontroller så är man konsekvent och ärlig vilket krävs för att kunden skall kunna få ut allt av sin kontroll. Nedan följer vårt program av kontroller.

Hemgångskontroll/Utpasseringskontroll


Genomförs för att kontrollera så att inget av verksamhetens ägor följer med personal hem.


Provköpskontroll


När man är orolig att man har personal som genomför olagliga försäljningar och inte följer de regler för verksamheten så genomförs detta.

Kvalitets och servicekontroll


För att säkra sin personal och verksamhetens servicenivå gör vi dessa kontroller. Dessa kontroller går in på djupet och redovisas i ett tydligt diagram där man hela tiden kan förbättra och utveckla personalen i sin verksamhet.


Safety & Security kontroller


Verksamheten och den lokal verksamheten finner sig i har alltid ett krav på sig från myndighet. Denna skall många gånger ses om av antingen fastighetsägare eller eget ansvar. Vi kontrollerar och rapporterar allt vad kontrollen innebär. Allt för en trygg miljö för både personal och besökare.