Global Security / Våra tjänster / Säkerhetskonsultation
Om oss Tjänster Kontakta oss

Säkerhetskonsultation


I många fall har företag/organisationer svårt att anställa en person som enbart arbetar med säkerhet; och tyvärr kan det då bli bortprioriterat. Det vi kan hjälpa till med är att lägga upp en anpassad tjänst där antingen en säkerhetschef eller säkerhetssamordnare kommer in och arbetar ut mot verksamhetens önskade behov. Verksamheten kan då effektivisera sitt arbete och uppnå sina mål på kortare tid.

Verksamheten kan arbeta med löpande kontroller och vi uppnår vårt mål, att skapa en säkerhetskultur i den dagliga verksamheten. Sen kan vi med handen på hjärtat säga att vi skapat en säkerhetskultur som är av världsklass.

Safety & Security Manager

Att vara en del i ett säkerhetsarbete inför ett större evenemang eller annan verksamhet som kräver en viss typ av kunskap och tankeverksamhet är fördelaktigt på många sätt. Ett sätt är det ekonomiska, i många fall kommer säkerheten in ett väldigt sent skede vilket gör att man ofta behöver ändra, bygga om eller förändra den bild som var planerad. För att just eliminera de hot eller riskersom lätt kan uppstå så är det möjligt att använda en Safety & Security Manager. Dessa arbetar förberedande, strukturerat och planerat och har goda kunskaper i att se möjligheterna i den säkerhetsproblematik som kan komma att uppstå.

Rekrytering

Att hitta professionell och utbildad personal inom säkerhet kan ibland vara svårt. Både ur ett ekonomiskt och tidsperspektiv. Vi har ett brett kontaktnät inom området och kan med lätthet rekrytera rätt person för rätt uppdrag.

IT - Säkerhetskonsult

IT säkerhet är en otroligt viktig del av verksamheten. Den syns dock sällan och enligt dagens statistik är det väldigt många som inte riktigt har koll på (lagar & regler) vad det är som gäller inom området; och det kan få förödande konsekvenser.

Vi har ett bra samarbete med flertalet IT-säkerhetskonsulter som gärna lägger sitt hjärta och själ på att just ditt företag ska kännas sig tryggt och skyddat. De arbetar då på projektbasis, både kortsiktigt och långsiktig.