Global Security / Om oss
Om oss Tjänster Kontakta oss

Om oss

Global Security startades år 2004 och har sedan sin start haft en tydlig tanke och ide om vad verksamheten ska innefatta. När jag tog över bolaget som ny ägare var det många delar från min bakgrund inom säkerhetsbranschen som jag applicerade i Global Security. År 2012 skapade jag ännu tydligare mål och framtidsvisioner, dessa ska appliceras över tid och med kompetens för vad verksamheten kräver i sin uppbyggnad och struktur.

Med en lång bakgrund och bred kunskap inom säkerhetsbranschen kom jag in med många nya kreativa idéer, en medveten och trygg vision och med en god personalkultur. Jag har alltid engagerats och inspirerats av utveckling och service med inriktning på Safety & Security.

Våra ledord – trygghet, service och värdskap

År 2012 fick Global Security IPS nya tydliga riktlinjer, starka visioner och grundmål, tre viktiga ledordsom påvisar grundstommen i hur vi skall tänka, agera och vara.

Ledorden styr hela vår verksamhet och de integreras i vårt dagliga arbete med våra kunder, personal och medmänniskor.

För oss är det viktigt att alla våra kunder, medarbetare och medmänniskor känner en trygghet med vår närvaro och kunskap. Vi ska arbeta aktivt för att skapa en trygg miljö, inom områdena Safety & Security.

Service är något som vi prioriterar högt inom alla nivåer och tjänster. Vi är lyhörda och kommer alltid göra vårt yttersta för de människor vi möter. Målet är att skapa förtroende och trygghet. Service i världsklass helt enkelt.

För att binda samman våra värdegrunder ska vi alltid leverera och skapa ett värdskap. Vi skall alltid verka och arbeta för att människan skall känna sig inkluderad och välkommen.

Det är med värdskap som utgångspunkt som möjligheten ges att utveckla ett bemötande som på samma gång är både professionellt och personligt välkomnande.

Vår vision och vår framtid

Under verksamhetens start erbjöd företaget främst bemannade tjänster inom publika servicemiljöer och då främst inom hotell - restaurang och events där företagets spetskompetens alltid har funnits. Där har företaget fortsatt att expandera och skapat många nya och trygga kunder, samarbetspartners och tjänster.

Idag erbjuder vi även:

Utbildningar inom Safety och Security på olika nivåer och inom olika områden. Exempelvis D-HLR, brand och Kommunikation & Relationer.

Managers (Safety & Security). Managers inom området som tar hand om en verksamhets säkerhetsfrågor och skapar en säkerhetskultur.

Kontrollverksamhet inom olika branscher och områden. Där vi genomför kontroller som exempelvis kvalitets och servicekontroll eller provköp.


Jag har även fått möjligheten att skapa ett företag som enbart arbetar med Safety. Global Security Academy. Där har vi skapat ett team som kan erbjuda kvalitativ kunskap och gedigen erfarenhet inom utbildningsområdet. Bolaget har fokus på hjärta och livet.

Min vision är att driva dessa två bolag till några av de mest attraktiva och intressanta att arbeta med. Vi ska skapa nya arbetsmöjligheter inom området, nya samarbetspartners som gör oss alla tryggare och där igenom skapa nya mål som medför att vi drivs framåt, utvecklas och gör våra värdegrunder än mer framgångsrika.