Utbildning

Resesäkerhet, Social engineering och Första hjälpen

Vi erbjuder utbildningar mot företag med fokus på olika typer av säkerhet. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi utbilda i resesäkerhet, social engineering samt första hjälpen.

Kontakta oss för mer information och kursinnehåll för den utbildning ni är intresserad av. Har ni önskemål kring andra utbildningar får ni gärna framföra dessa. Tillsammans med våra samarbetspartners har vi möjlighet att anordna andra utbildningar utifrån efterfrågan.

Resesäkerhet

Stort som litet företag, ska det alltid vara tryggt och säkert för ledning och personal att resa till ett annat land. Varje resa, land och miljö är specifik i sig och kräver olika kunskaper inom området säkerhet.

Utbildningen i resesäkerhet ger er de kunskaper ni behöver för att planera inför resan. Även de verktyg ni kan tänkas behöva under resans gång samt uppföljning och dokumentation efter resan. Utbildningen berör ämnen som områdes och allmänkunskap, transportsäkerhet, riskhantering, sjukvård och den personliga säkerheten.

Social engineering

Tillsammans med våra samarbetspartner erbjuder vi en utbildning där målet är att göra personal och ledning på företaget mer medvetna om fenomenet social engineering. Att kunna arbeta förebyggande för att minimera riskerna att bli utsatt för manipulation och bedragare.

Begreppet Social engineering handlar om metoder för att infiltrera sig i olika organisationer och utnyttja och hota individer för att komma över viktig information.

Copyright © 2013 Global Security IPS AB

Kontakt

Lediga tjänster

Startsidan