Säkerhetskonsultation

Global security erbjuder rådgivning inom säkerhet.

Global Security erbjuder rådgivning inom säkerhet. Rådgivning är en tjänst för sig men är ofta kopplat till köp av andra olika tjänster.

Vi hyr ut säkerhetskonsulter, säkerhetssamordnare och säkerhetschef för både kortare och längre uppdrag och projekt. Dessa funktioner bygger upp säkerhetskulturer och säkerhetsstandard i ert bolag. Beroende på tjänst följer man upp och utvecklar under tid.

Säkerhetskonsultation kan innefatta, riskbedömning och riskanalys. Vilket är ett verktyg som ska upptäcka och identifiera de risker och hot som företaget kan vara utsatt för och eliminera dessa. Riskanalysen är även ett verktyg för att förbygga brott och skador på verksamheten i framtiden.

Inom tjänsten säkerhetskonsultation kan man även få hjälp efter riskanalys att planera sitt säkerhetsarbete på det sätt som passar just din organisation. Vi kan även skapa och utveckla en plan i krishantering som gör ert företag eller verksamhet förberett för olika händelser. Denna funktion omfattar fysiskt, tekniskt och personligt skydd.

Vi börjar alltid med säkerhetskonsultation. Hör av er till oss för en säkerhetsrådgivning.

Copyright © 2013 Global Security IPS AB

Kontakt

Lediga tjänster

Startsidan